Wikipedia

Результати пошуку

четвер, 13 липня 2017 р.

Візитка вчителя

Учитель:   Зінченко Тетяна Миколаївна


Освіта: Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка


Спеціальність, кваліфікація за дипломом: «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література» та кваліфікація вчителя української мови та літератури, зарубіжної літератури

Місце роботи:  Соколовобалківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Новосанжарської районної ради Полтавської області

Посада:  педагог-організатор,  вчитель зарубіжної літератури

Предмети, які викладає:   зарубіжна література, громадянська освіта

Проблемна тема:  метод проектів у системі виховної роботи школи

Класне керівництво:  6 клас

Загальний педагогічний та трудовий стаж:  16 років

Кваліфікаційна категорія:  "спеціаліст І категорії"Самоосвіта

§  Алгоритм роботи вчителя з самоосвіти
*      І. Підготовчий етап
*       Самоаналіз власної професійної діяльності.
*       Визначення ступеню розвитку між реальним рівнем компетентності й вимогами суспільства до рівня педагогічної діяльності.
*       Формулювання власної проблеми.
*       Аналіз літератури з проблеми.
*       Аналіз досвіду впровадження цієї теми в практику.
*      ІІ. Творчий етап
*       Осмислення, систематизація, узагальнення отриманих знань.
*       Експериментальна перевірка нових ідей, методів роботи, технологій навчання, використання їх на практиці.
*       Проведення відкритих уроків, виступи на семінарах-практикумах, методичних об'єднаннях.
*       Самоконтроль, самоперевірка ефективності результатів самоосвіти за заздалегідь визначеними критеріями.
*      ІІ. Аналітико-узагальнюючий етап
*       Аналіз виконання поставлених завдань.
*       Самооцінка, визначення перспективи використання отриманих знань у практичній діяльності з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

*      
  План самоосвіти
вчителя  зарубіжної літератури
Соколовобалківської
 загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
на 2017 -2018 н.р.
Зінченко Тетяни Миколаївни


п/п

Зміст роботи

Термін
Відмітка

про

виконання
1.
Опрацювання законодавчих та нормативно – правових документів із питань  освіти. Участь у роботі  районної конференції вчителів, РМО вчителів зарубіжної літератури.
серпень

2.
Ознайомлення з тижневим навантаженням на 2017 – 2018н.р.
серпень

3.
Опрацювання навчальних програм із   зарубіжної літератури.
серпень

4.
Опрацювання інструкцій та методичних рекомендацій щодо викладання  зарубіжної літератури у 2017/2018 н.р.
серпень

5.
Календарне  планування з зарубіжної літератури
серпень

6.
Створення блогу
вересень

7.
Опрацювання вимог щодо тематичного, семестрового і річного оцінювання навчальних досягнень учнів  та ведення записів у журналах із  зарубіжної літератури.
серпень

8.
Опрацювання Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
вересень

9.
Планування самоосвітньої діяльності у відповідності до плану науково – методичної роботи школи, графіка атестації.
вересень

10.
Планування та участь у шкільних, міських  формах методичної роботи.
згідно плану

11.
Робота з методичною літературою.
постійно

12.
Вивчення нових наукових ідей, найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково – методичної проблеми школи.

постійно

13.
Вивчення та впровадження в практику перспективного педагогічного досвіду, новітніх досягнень педагогічної, психологічної наук, нових педагогічних технологій з фахових дисциплін.
постійно

14.
Робота над  індивідуальною методичною проблемою: «Художній текст:сприйняття,аналіз ,інтерпретація»
постійно

15.
Організація роботи по підготовці учнів до участі у  конкурсах, турнірах тощо; робота з обдарованими  дітьми.
Протягом
року

16.
Наповнення  матеріалами блог
жовтень

17.
Підготувати до друку конспекти уроків із зарубіжної літератури.
березень

18.
Відвідування відкритих уроків, позакласних заходів та майстер-класів кращих учителів школи, міста, району.
протягом року

19.
Опрацювання фахової психолого-педагогічної періодичної преси.
постійно

20.
Створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно програми  курсу «Зарубіжна література».
протягом року

21.
Систематизація матеріалів портфоліо «Творчий портрет учителя».


квітень


План самоосвіти
педагога-організатора
Соколовобалківської
 загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.
на 2017 -2018 н.р.
Зінченко Тетяни Миколаївни
№ п/п
Зміст
Дата
1.
Опрацювання законодавчих та нормативно-правових документів з питань освіти :
1.Закон України «Про загальну середню освіту»
2.Державний стандарт базової та повної середньої освіти
3.Конвенція про права дитини
4. «Про молодіжні та дитячі громадські організації

Серпень
2.
Опрацювання методичних рекомендацій щодо виховної роботи школи у 2017-2018 н.р.
Вересень
3.
Вивчення нових наукових ідей найактуальніших педагогічних проблем у відповідності до науково-методичної проблеми школи
Постійно
4.
Робота над індивідуальною методичною проблемою «метод проектів у системі  вховної роботи  школи»
Постійно
5.
Вивчення найактуальнішої педагогічної проблеми у відповідності до виховної проблеми школи .
Постійно
6.
Робота над індивідуальною виховною проблемою «Учнівське самоврядування – основа громадянського виховання школяра»
Постійно
7.
Вивчення передового педагогічного досвіду.
Постійно
8.
Продовжити навчання в ресурсному центрі з ІКТ
Протягом року
9.

Організація роботи з підготовки учнів до участі в конкурсах, турнірах, виховних заходах
Протягом року
10.
Участь в ярмарці педагогічних ідей
Лютий
11.
Складання розробок сценаріїв виховних заходів
Протягом року
12.
Участь у районному конкурсі соціальних проектів «Ми віримо в гарне майбутнє»


листопад


13.
Участь у засіданнях МО класних керівників та МО вчителів гуманітарного циклу
Протягом року
14.
Опрацювання педагогічної періодичної преси :
Журнал «Виховна робота в школі»
Журнал «Педагогічна майстерня»
Журнал «Позакласний час»
Постійно
19.
Наповнення матеріалами блогу педагога-організатора
Протягом року
20.
Друковані роботи вперіодичних фахових виданнях.
 
Протягом року

Немає коментарів:

Дописати коментар